• 55,00
  Consult per uur (60 minuten)
 • 27,50
  Consult per half uur (30 minuten)
 • 10,00
  Testen persoonlijke edelsteen, inclusief 1 standaard edelsteen
 • 10,00
  Testen persoonlijke edelsteen via mail, inclusief 1 standaard edelsteen, exclusief verzendkosten
 • Vanaf 5,00
  Cadeaubon

Betaling contant

Bovenstaande tarieven zijn exclusief edelstenen en remedies.
Bovenstaande tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten (als je verder dan 10 kilometer bij mij weg woont).

 •  Ik handel altijd volgens de ethische beroepscodes. Dit houdt in dat onze gesprekken strikt vertrouwelijk zijn, tenzij de wet anders voorschrijft.
 •  Alle behandelmethoden, edelstenen en remedies zijn te gebruiken naast reguliere behandelmethodes en medicatie. Ga met klachten altijd naar de huisarts of specialist.
 •  Voor huisdieren geldt ook dat de behandelmethodes en remedies zijn te gebruiken naast reguliere behandelmethodes en medicatie. Ga met klachten altijd naar uw dierenarts.

.

.

.

.

.

Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie: Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de zorgaanbieder. De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.
Contact: Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het KPZ zijn te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl. Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van het KPZ indienen. Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met KPZ, belt u het mobiele nummer (06) 25186207. Het klachtenreglement van het KPZ, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden. Deze treft u hierbij (link) aan. De geschillenregeling van het KPZ, zal u in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie KPZ downloaden.