Algemene voorwaarden

 

Behandeling

Het eerste consult bestaat uit een kennismakingsgesprek en de eerste behandeling. Aan het eind van de eerste behandeling overleggen we of een volgende behandeling nodig is.
De behandelingen uitgevoerd door Praktijk Fetje zijn geen medische-diagnostiekmethoden. Dit houdt in dat alle behandelmethoden, edelstenen en remedies te gebruiken zijn naast reguliere behandelmethodes en medicatie. Ga met klachten altijd naar de huisarts of specialist. Dit geldt ook voor behandeling van uw huisdier: ga met klachten altijd naar de dierenarts.

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient direct contant of per pin betaald te worden. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Annulering

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgemeld te worden. Bij het niet tijdig afzeggen van de gemaakte afspraak en/of verhindering zonder kennisgeving is Praktijk Fetje genoodzaakt om de behandelkosten in rekening te brengen.

Geheimhouding

Praktijk Fetje handelt altijd volgens de ethische beroepscodes. Dit houdt in dat de gesprekken strikt vertrouwelijk zijn, tenzij de wet anders voorschrijft.

Aansprakelijkheid

Praktijk Fetje is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

Klachtenprocedure

Praktijk Fetje is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Geschilleninstantie: Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de zorgaanbieder. De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.
Contact. Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het KPZ zijn te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl. Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van het KPZ indienen. Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met KPZ, belt u het mobiele nummer (06) 25186207. Het klachtenreglement van het KPZ, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden. Deze treft u hierbij (link) aan. De geschillenregeling van het KPZ, zal u in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie KPZ downloaden.