Algemene voorwaarden

 

Behandeling

Het eerste consult bestaat uit een kennismakingsgesprek en de eerste behandeling. Aan het eind van de eerste behandeling overleggen we of een volgende behandeling nodig is.
De behandelingen uitgevoerd door Praktijk Fetje zijn geen medische-diagnostiekmethoden. Dit houdt in dat alle behandelmethoden, edelstenen en remedies te gebruiken zijn naast reguliere behandelmethodes en medicatie. Ga met klachten altijd naar de huisarts of specialist. Dit geldt ook voor behandeling van uw huisdier: ga met klachten altijd naar de dierenarts.

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient direct contant of per pin betaald te worden. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Annulering

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgemeld te worden. Bij het niet tijdig afzeggen van de gemaakte afspraak en/of verhindering zonder kennisgeving is Praktijk Fetje genoodzaakt om de behandelkosten in rekening te brengen.

Geheimhouding

Praktijk Fetje handelt altijd volgens de ethische beroepscodes. Dit houdt in dat de gesprekken strikt vertrouwelijk zijn, tenzij de wet anders voorschrijft.

Aansprakelijkheid

Praktijk Fetje is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.
Klachten functionaris – Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Geschilleninstantie  – Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. Mijn praktijk is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.
Contact – Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.