Privacy

 

Vertrouwelijkheid

Praktijk Fetje vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met gegevens van gebruikers van de website en deelnemers aan workshops van Praktijk Fetje wordt omgegaan. Het uitgangspunt is dat de verstrekte persoonsgegevens bestemd zijn voor intern gebruik door Praktijk Fetje. Persoonlijke gegevens die aan Praktijk Fetje worden verstrekt, worden uiteraard met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Praktijk Fetje kan de verstrekte persoonsgegevens vastleggen en verder verwerken.

Doel gegevens

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) geeft Praktijk Fetje hierbij te kennen dat alle door de deelnemer verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. Praktijk Fetje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van deelnemers, het toesturen van workshopmateriaal, het uitvoeren van de workshops en het toesturen van informatie over workshops of daaraan gerelateerde informatie.

Derden

De identiteit van de deelnemer wordt niet aan derden openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer. Er worden geen persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekt. Dit geldt niet voor de gegevens die nodig zijn in het kader van uit te voeren overeenkomsten of administratieve verwerking door de accountant. Praktijk Fetje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Voor online workshops wordt gebruikt gemaakt van YouTube, LaPosta en Zoom. YouTube, LaPosta en Zoom zijn buitenlandse producten en staan op buitenlandse servers. Deelname is mogelijk met registratie bij YouTube. Voor Zoom en LaPosta hoeft u zich niet te registreren. Zoom registreert de naam en het emailadres en data over het gebruik van Zoom. Aangeraden wordt als men zich registreert om dan NIET met Facebook te registreren en bij het gebruik van Zoom of YouTube geen gevoelige informatie, zoals wachtwoorden en financiële gegevens, te delen.

Verwerking gegevens 

Praktijk Fetje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Praktijk Fetje gebruikt LaPosta voor het versturen van nieuwsbrieven en automatische marketing informatie. Door te klikken en een inschrijfformulier in te vullen, erken je dat de door je verstrekte gegevens worden overgedragen aan LaPosta voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van LaPosta.

Praktijk Fetje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia, deelname workshops – onbeperkt.
Emailadres – in verband met LaPosta, kan zelf uitgeschreven worden.

Gegevens inzien

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fetje.nl.
We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Uitschrijven nieuwsbrief 

Degene die geen prijs stelt op verdere informatie van Praktijk Fetje kan zich afmelden door een mail te sturen naar info@fetje.nl of onderaan een nieuwsbrief zich uit te schrijven. Wijzigingen in dit privacyreglement kan door Praktijk Fetje zonder voorafgaande kennisgeving doorgevoerd worden.